Phần mềm ghi âm cuộc gọi CallRec.me...?
Posted in Iphone Application on 2010/11/18 / Trackbacks(0)
Mình tìm được phần mềm ghi âm cuộc gọi này, và cài về máy thử, hình như phải mua tài khoản mới sử dụng được? Khi gọi phải bật wifi hay 3G thì nó mới có tác dụng. Bạn nào thử xem sao nhé.Highslide JS
Vào App Store trên iPhone tìm CallRec.me tải về máy nhé.

                    


                    

This entry comes from Original and has been read for 4717 times.It is tagged with .
0 Responses
Add a comment

Nickname

Site URI

Email

OpenID登入 高级选项 Emots