Bump 2.4.0 Chia sẻ App cho nhau qua Iphone
Posted in Iphone Application on 2011/02/04 / Trackbacks(0)
Bump Gets đã phát hành cập nhật mới cho ứng dụng Bump chia sẻ app của bạn cho người thân bạn bè bằng iPhone.và cho phép bạn chọn các ứng dụng rồi gửi đi.Bump làm cho việc chia sẻ app với mọi người thật đơn giản là chạm hai điện thoại với nhau. Chỉ cần chọn những gì bạn muốn gửi, sau đó giữ điện thoại của bạn và nhẹ nhàng đụng tay với một người dùng khác Bump. Và bây giờ, bạn có thể nhắn tin với bạn bè của bạn đang ở gần bạn - chỉ cần add một người bạn bên trong của Bump và bắt đầu nhắn tin.

Các tính năng:
● Sau khi bạn đã tình cờ gặp hoặc thêm một người bạn trên hệ thống Bump, bạn có thể gửi tin nhắn bất cứ lúc nào, hoàn thành với thông báo gửi nhanh.
● Chia sẻ hình ảnh, ứng dụng, âm nhạc, tin nhắn, địa điểm, địa chỉ liên lạc, lịch các sự kiện, trở thành bạn bè trên Facebook, Twitter, và LinkedIn; so sánh với bạn bè chung, và nhiều hơn nữa.
● Bump công trình nền tảng chéo giữa iPhone, iPad, iPod, và các điện thoại khác.

Có gì mới trong phiên bản 2.4.0 này:
● App Sharing! Chọn các ứng dụng yêu thích của bạn và bump cho một người bạn. Sẽ nhận được liên kết trực tiếp để tải các ứng dụng từ iTunes.
● Nhắn tin và tin nhắn hình ảnh bây giờ thậm chí nhanh hơn!

Bạn có thể tải miễn phí Bump từ App Store.

http://itunes.apple.com/us/app/bump/...ign-mpt=uo=4

                    Bump 2.4.0           7,15mb
                                  
                                                                                                            
http://www.mediafire.com/?1kbypaswseyv61d                              
                                                                      
                          
This entry comes from Original and has been read for 2938 times.It is tagged with .
0 Responses
Add a comment

Nickname

Site URI

Email

OpenID登入 高级选项 Emots